Vilkår for Bruk

1. Aksept av Vilkår

S.C. Evercoder Software S.R.L. eier og gir ulike nettsteder (the “Nettsteder”), tjenester og programvare (for eksempel moqups.com) som forenkler online mockups eller andre typer innholdsopprettelse og deling, samlet, “Tjenester”.

VED Å FÅ TILGANG TIL OG BRUKE TJENESTENE HELT ELLER DELVIS GODTAR DU OG GODTAR Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE SOM ER ANGITT NEDENFOR ( “TJENESTEVILKÅR”). HVIS DU REPRESENTERER ET SELSKAP, GODTAR DU AT DU ER AUTORISERT TIL Å GODTA DISSE VILKÅRENE FOR BRUK PÅ VEGNE AV SELSKAPET DITT, OG VED Å FÅ TILGANG TIL OG BRUKE TJENESTENE HELT I ELLER DELVIS GODTAR DU PÅ VEGNE AV DEG OG DIN BEDRIFT Å VÆRE BUNDET AV DISSE TJENESTEVILKÅRENE.

I disse vilkårene for bruk kan vi referere til S.C. Evercoder Software S.R.L. som “Evercoder”, “oss”, eller “vi”, og “du” skal referere til deg og, der det er aktuelt, til din bedrift. All bruk av tjenestene er underlagt disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar å være underlagt disse vilkårene for bruk, må du ikke bruke tjenestene. VED Å FORTSETTE Å BRUKE TJENESTENE, GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE FOR BRUK.

EVERCODER FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL, ETTER EGET SKJØNN, Å ENDRE, MODIFISERE, OPPDATERE, LEGGE TIL ELLER FJERNE DELER AV VILKÅRENE FOR BRUK NÅR SOM HELST, MED ELLER UTEN VARSEL TIL DEG. VENNLIGST SJEKK DISSE VILKÅRENE FOR BRUK MED JEVNE MELLOMROM FOR ENDRINGER. DIN FORTSATTE BRUK AV TJENESTENE ETTER PUBLISERING AV EVENTUELLE ENDRINGER I VILKÅRENE FOR BRUK VIL BETY AT DU GODTAR DISSE ENDRINGENE. Du kan når som helst se gjennom den nyeste versjonen av vilkårene for bruk https://moqups.com

Eventuelle nye funksjoner som forsterker eller forbedrer de nåværende tjenestene, inkludert utgivelsen av nye verktøy og ressurser, skal være underlagt vilkårene for bruk. Fortsatt bruk av tjenestene etter slike endringer skal utgjøre ditt samtykke til slike endringer. Disse vilkårene for bruk dekker din bruk av tjenestene, og du godtar at disse vilkårene for bruk gjelder for din bruk av tjenestene. “Brukere” eller Kontoer skal referere til alle enkeltpersoner eller organisasjoner som bruker Tjenestene.

VED Å BRUKE TJENESTENE SAMTYKKER DU OGSÅ OG GODTAR VILKÅRENE I EVERCODERS PERSONVERNERKLÆRING. Du kan når som helst lese gjennom den nyeste versjonen av Personvern når som helst https://moqups.com/privacy/

2. Kontoregistrering

Bruk av Tjenestene er begrenset til brukere som er minst 13 år gamle. Hvis du er under 13 år, må du bruke en konto som er opprettet av en forelder eller verge, og du må ha uttrykkelig tillatelse fra en forelder eller verge til å bruke Tjenestene.

Hvis du er under 18 år, må du ha uttrykkelig tillatelse fra en forelder eller verge til å registrere deg for betalte tjenester på Tjenestene.

Du må registrere deg for å få tilgang til og bruke visse deler av Tjenestene.

En person eller juridisk enhet kan ikke opprettholde mer enn en gratis konto.

Når du går inn eller prøver å bruke en del av tjenestene som krever registrering, blir du bedt om å opprette en konto (en “brukerkonto”) eller logge inn på din eksisterende Brukerkonto. Du forstår at hvis du blir så bedt om det, vil du ikke kunne fortsette å bruke den delen av tjenestene uten å ha en Brukerkonto.

Hvis du registrerer deg på vegne av et selskap, godtar du ved å registrere deg at du har den nødvendige myndighet til å registrere deg på vegne av et slikt selskap. Du samtykker i at all informasjon du oppgir når du registrerer deg for Tjenestene, og når som helst etterpå er sann, nøyaktig og fullstendig, og at du, der det er aktuelt, vil oppdatere all slik informasjon etter behov for å opprettholde sin sannhet, nøyaktighet og fullstendighet. UNNLATELSE AV Å GJØRE DETTE SKAL UTGJØRE ET BRUDD PÅ DISSE VILKÅRENE FOR BRUK. Du samtykker videre i at all kredittkortinformasjon eller PayPal-kontoinformasjon du oppgir gjennom Tjenestene, er gyldig, og at du har myndighet til å godkjenne betalinger fra slike kredittkort eller PayPal konto. Du samtykker videre i at du kun vil bruke Tjenestene til formålene som er annonsert på Evercoder-nettstedene og/eller som er angitt heri.

Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet ditt, og vil være eneansvarlig for alle handlinger som er gjort via kontoen din, enten det gjøres med din kunnskap eller myndighet. Evercoder kan og vil ikke være ansvarlig for tap eller skade fra din manglende overholdelse av denne sikkerhetsforpliktelsen.

3. Bruk av Tjenestene

Evercoder gir deg en ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til og bruke Tjenestene i samsvar med disse Vilkårene for bruk. Du samtykker i å ikke bruke, kopiere, endre, formatere, leie ut, lease, låne ut, ramme, lage avledede verk, offentlig vise, laste ned, lagre, reprodusere, overføre, gi koblinger til, publisere på nytt, laste opp, legge ut, reprosessere, gjøre kommersiell bruk av eller distribuere Tjenestene, helt eller delvis.

Evercoder skal bruke alle kommersielt rimelige anstrengelser for å gjøre sine tjenester tilgjengelige 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, med unntak av: (a) planlagt nedetid, eller (b) enhver utilgjengelighet forårsaket av omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, Guds handlinger, regjeringshandlinger, flom, brann, jordskjelv, sivil uro, terrorhandlinger, streiker eller andre arbeidsproblemer, eller Feil eller forsinkelser på Internett-leverandøren.

Evercoder skal gi deg grunnleggende online-støtte for Tjenestene uten ekstra kostnad, og/ eller oppgradert støtte hvis kjøpt separat, og skal kun gi tjenestene i samsvar med gjeldende lover og offentlige forskrifter.

4. Priser og Betalingsbetingelser

 1. Abonnementsavgifter: Du forstår at visse tjenester krever månedlige og/eller årlige betalinger (“Abonnementsavgift”) for å fortsette å bruke slike tjenester. Disse avgiftene legges ut og oppdateres med jevne mellomrom på Evercoder’s Moqups nettsted (moqups.com).
 2. Betaling: Med mindre annet er oppgitt, er alle gebyrer i amerikanske dollar. Et gyldig kredittkort eller en PayPal betalingsvalidering kreves for abonnementsavgifter og transaksjonsgebyrer. Gratis kontoer er ikke pålagt å oppgi et kredittkortnummer. En oppgradering fra gratisplanen til enhver betalende plan vil umiddelbart bli fakturert til deg. For enhver oppgradering eller nedgradering i plannivå, blir kredittkortet du oppga automatisk, belastet den nye prisen i din neste faktureringssyklus. Nedgradering av planen din vil IKKE føre til tap av data/innhold, men enkelte funksjoner kan bli utilgjengelige.
 3. Generelt: Du samtykker i å betale alle kostnader som gjelder for deg som angitt på Evercoder-nettstedet og/eller i disse Vilkårene for bruk. Du samtykker i at adressen og e-postadressen du oppgir i kontoinnstillingene dine, er gyldige adresser, og at Evercoder kan kontakte deg på slike adresser eller gjennom annen elektronisk eller faksimile kommunikasjon. Evercoder forbeholder seg retten til, når som helst og etter eget skjønn, å endre eventuelle avgifter og andre prisvilkår. Eventuelle endringer skal legges ut på Evercoder-nettstedet og trer i kraft etter slik publisering. Evercoder forbeholder seg retten, men har ingen forpliktelse til å varsle deg gjennom kontaktinformasjonen du oppgir om slike endringer.
 4. Automatisk fornyelse: Vi fakturerer automatisk kredittkortet ditt på hver abonnementsperiode for periodisk fornyelse, fra datoen for det første kjøpet til du kansellerer, enten ved å nedgradere til et gratis abonnement eller ved å slette kontoen din. Den betalte kontoen din gjelder til den kansellert eller avsluttes i henhold til disse Vilkårene. Hvis du ikke betaler for den betalte kontoen din i tide, inkludert gjennom en avslått kredittkorttransaksjon, forbeholder Evercoder seg retten til å suspendere kontoen din eller redusere lagringsplassen til ledig plassnivå.
 5. Refusjoner: Eventuelle gebyrer betalt til Evercoder av deg i henhold til disse Vilkårene for bruk kan ikke refunderes. Tjenestene faktureres på forhånd på månedlig eller årlig basis og kan ikke refunderes. Det vil ikke være refusjoner eller kreditter for delvise måneder med service, oppgradering/ nedgradering av refusjoner eller refusjoner i flere måneder som ikke brukes med en åpen konto. Ethvert unntak fra disse retningslinjene er etter Evercoders eget skjønn.
 6. Manglende betaling: Hvis betalingsmåten din av en eller annen grunn mislykkes, og betalingen ikke går gjennom, forbeholder Evercoder seg retten til å suspendere din tilgang til tjenestene. Hvis du ikke betaler det gjeldende gebyret innen fem (5) dager etter suspensjonsdatoen, eller på annen måte forhandler frem en betalingsplan for alle beløp som forfaller, forbeholder Evercoder seg retten til å kansellere kontoen din. I tilfelle Evercoder kansellerer kontoen din for manglende betaling, skal alle forfalte beløp og ubetalte fra deg til Evercoder for bruk av tjenestene umiddelbart forfaller og betales. Ved manglende betaling og utmattelse av prosedyrene som er angitt i dette avsnittet, forbeholder Evercoder seg retten til å søke betaling ved hjelp av eventuelle rettsmidler som er tillatt ved lov. Evercoder skal ha rett til å hente inn alle betalinger på grunn av denne avtalen som angitt i denne avtalen.
 7. Tvister: Hvis du ønsker å bestride et gebyr fakturert til deg av Evercoder, godtar du å sende inn det omstridte gebyret til oss senest fem (5) virkedager etter at det omstridte gebyret er lagt ut på kontoen din. Du er ansvarlig for å gjennomgå eventuelle kostnader som er gjort på kontoen din. Du kan sende inn en omstridt kostnad ved å kontakte oss via Evercoder-nettstedet, e-post, telefon eller e-post.
 8. Avbestilling: Du kan nedgradere eller avslutte det betalte abonnementet når som helst. Hvis du gjør det, behandler vi informasjonen din på en ansvarlig måte. Du finner instruksjoner i OSS om hvordan du nedgraderer kontoen din

5. Kommunikasjon

Evercoder forbeholder seg retten til å kontakte deg fra tid til annen for tilbakemelding om Tjenestene. Vi kan også kontakte deg angående service- og støtterelaterte problemer. Vi forbeholder oss retten til å kontakte deg via e-post, faksimiler, tekst eller talemeldinger, meldinger lagt ut på Evercoder-nettstedene. Meldinger vil bli ansett som effektive på det tidspunktet de sendes av Evercoder eller fra datoen de er lagt ut, uavhengig av om du faktisk leser slike meldinger.

Du samtykker i at e-post, undersøkelser, annen informasjon eller tilbakemeldinger om Tjenestene eller nettstedene du gir til Evercoder gjennom Tjenestene eller via andre medier, med unntak av Personlig identifiserbar informasjon, som definert i Evercoders Personvernerklæring, kan brukes av Evercoder på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til for anmeldelser og vurderinger på Evercoder eller tredjeparts nettsteder. Dette gjelder ikke for arbeid du kan sende inn, opprette, utvikle, samarbeide om eller på annen måte arbeide med i forbindelse med bruk av Tjenestene, og du vil beholde alle rettigheter i og i det utstrekning det er originalt arbeid opprettet av deg, underlagt seksjon 6 “Innhold Eierskap og Oppførsel”, nedenfor.

6. Eierskap og oppførsel for Innhold

Vi hevder ingen åndsverk rettigheter over materialet du leverer til tjenestene. Profilen og materialene som lastes opp, forblir din. Men ved å angi at sidene dine skal vises offentlig, godtar du å la andre se innholdet ditt.

Du erkjenner at du er ansvarlig for informasjonen og innholdet du produserer, importerer, lagrer og får tilgang til Tjenestene (“Innhold”), og at du vil ha fullt ansvar for Innholdet, inkludert lovlighet, pålitelighet, hensiktsmessighet, originalitet og opphavsrett. Du samtykker videre i at du ikke vil laste opp, legge ut eller på annen måte gjøre tilgjengelig på tjenestene noe materiale som er beskyttet av opphavsrett, varemerke eller andre eiendomsrettigheter uten uttrykkelig tillatelse fra eieren av slik opphavsrett, varemerke eller annen eiendomsrett, og byrden av å bestemme at noe materiale ikke er beskyttet av noen slik rett, er på deg. DU ER ENEANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER SOM FØLGE AV BRUDD PÅ OPPHAVSRETT, VAREMERKER, EIENDOMSRETTIGHETER ELLER ANNEN SKADE SOM FØLGE AV INNHOLDET.

DU BEHOLDER EIERSKAPET TIL OPPHAVSRETT ELLER ANDRE ÅNDSVERK RETTIGHETER SOM GJELDER FOR INNHOLD DU PRODUSERER VED HJELP AV TJENESTER. Evercoder vil ikke lisensiere offentlig innhold til tredjeparter uten din uttrykkelige tillatelse.

Evercoder forbeholder seg retten, men ikke plikten, til å fjerne offentlig innhold som bryter med denne avtalen. Når du bruker Tjenestene, kan du bli utsatt for offentlig innhold fra en rekke kilder, og Evercoder er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, nytten, sikkerheten eller åndsverk rettigheter til eller i forbindelse med slikt offentlig innhold, som kan være unøyaktig, krenkende, støtende, uanstendig eller upassende. Evercoder garanterer ingen konfidensialitet med hensyn til offentlig innhold og vil ikke behandle offentlig innhold som konfidensielt. Du forstår at du og andre brukere kan opprette, legge inn, sende inn eller på annen måte vise innhold og annen informasjon ved hjelp av Tjenestene.

Du kan ikke bruke Tjenestene til å gjøre noe av følgende:

 1. opprette, laste opp, legge ut, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelige gjenstander som er ulovlige, skadelige, truende, fornærmende, trakasserende, fornærmende, ærekrenkende, vulgære, uanstendige, injurierende, invasive av en annens privatliv, hatefullt eller rasistisk, etnisk eller på annen måte diskriminerende;
 2. trakassere en annen person eller enhet;
 3. skade mindreårige;
 4. markedsføringsinnsats til mindreårige 13 år eller under;
 5. delta i eller legge til rette for krenkelse eller misbruk av, eller opprette, laste opp, legge ut, forårsake en visning eller ytelse av, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som krenker, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller andre eiendoms- eller åndsverk rettigheter til noen part;
 6. opprette, laste opp, legge ut, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig i henhold til lov eller kontraktsmessige eller tillitsfulle forhold;
 7. laste opp eller overføre spam eller uønskede meldinger ved hjelp av send, del eller andre overføringsfunksjoner på nettstedene;
 8. forårsake eller legge til rette for en visning eller utførelse av, eller på annen måte gjøre offentlig tilgjengelig materiale som du ikke har passende rettigheter til å vise, utføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig;
 9. utføre aktiviteter som bryter, med vilje eller utilsiktet, enhver gjeldende stat, lokal, føderal eller internasjonal lovgivning eller forskrifter som er kunngjort av statlige etater som har rettskraft;
 10. gi ressurser til eller på annen måte støtte organisasjon(er) som er utpekt av USAs regjering som en utenlandsk terrororganisasjon i henhold til paragraf 219 i Innvandrings og Nationalitetslovem;
 11. utgi seg for å være en person eller enhet eller feilaktig fremstilling på noen måte din tilknytning til en person eller enhet;
 12. skjule opprinnelsen til innhold som overføres gjennom noen av Nettstedene;
 13. opprette, laste opp, legge ut, forårsake en visning eller ytelse av, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiale som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer som er utformet for å ødelegge, avbryte eller på annen måte begrense funksjonaliteten til dataprogramvare, maskinvare eller annet utstyr;
 14. laste opp, legge ut, engasjere seg i eller legge til rette for aktiviteter som endrer det visuelle tegnet, det generelle eller spesifikke, av Nettstedene;
 15. ansette automatiserte systemer (inkludert crawlers, edderkopper, roboter, etc) som sender flere forespørsler til Evercoder servere enn mulig å gjøre av et menneske ved hjelp av en konvensjonell nettleser i samme tid. Evercoder tillater imidlertid operatørene av offentlige søkemotorer å bruke edderkopper til å kopiere materiale fra nettstedene med det formål å skape offentlig tilgjengelighet, men gir ikke disse operatørene tillatelse til å lagre, bufre eller arkivere slikt materiale til noe annet formål; Eller
 16. forstyrre eller forstyrre Nettstedene eller serverne eller nettverkene som er koblet til disse, eller ikke adlyde gjeldende retningslinjer eller forskrifter for nettverk som er koblet til Nettstedene.

Du samtykker videre i at hvis du laster opp, legger ut, overfører eller på annen måte viser noe voksent materiale, vil du a) gjøre det bare og helt i samsvar med alle gjeldende lover og med disse Vilkårene for Bruk, og b) markere eller på annen måte synlig utpeke alt slikt materiale som “Voksent materiale” på en måte som er lett å tydelig for brukere.

7. Åndsverk

Utseendet og følelsen av Tjenestene er opphavsrettslig beskyttet ©2011,2012,2013 S.C. Evercoder Software S.R.L..

Evercoder beholder alle rettigheter i og til, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsretten, patentene og forretningshemmeligheter, varemerker eller tjenestemerker som finnes i eller i forbindelse med tjenestene (samlet kalt “Evercoder Åndsverk”) som er den eksklusive eiendommen til Evercoder og / eller dets lisensgivere. Vi overfører ikke rettigheter i eller til Evercoders åndsverk rettigheter til deg.

Innholdet i tjenestene som inkorporerer eller inkluderer noen av Evercoders åndsverk rettigheter, kan ikke brukes, kopieres, reproduseres, distribueres, vises, selges, lisensieres eller på annen måte utnyttes til andre formål uten skriftlig samtykke fra Evercoder eller den rettmessige eieren, etter hva som er aktuelt.

8. Konfidensiell Informasjon

Konfidensiell Informasjon er all muntlig, skriftlig, grafisk eller maskinlesbar informasjon som gis av Evercoder som skriftlig er utpekt til å være konfidensiell eller proprietær, eller på annen måte med rimelighet forstås å være konfidensiell.

Konfidensiell Informasjon skal omfatte, men ikke være begrenset til, alle data om ytelsen til enhver funksjonalitet i Tjenestene. Du samtykker i å ikke utlevere eller bruke Konfidensiell Informasjon uten skriftlig samtykke fra Evercoder, og for å opprettholde konfidensialiteten til Konfidensiell Informasjon.

9. Avsluting

Ved opphør av din bruk av Tjenestene av en eller annen grunn, skal alle dine rettigheter til å få tilgang til og bruke alle deler av Tjenestene umiddelbart avslutte.

10. Endringer i Tjenestene

Evercoder har rett til å endre eller modifisere, oppgradere, legge til eller avslutte Tjenestene eller deler eller funksjoner derav når som helst uten varsel. Evercoder forbeholder seg også retten til å overdra rettigheter, lisenser eller forpliktelser som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene for bruk eller til Tjenestene uten begrensning.

11. Eneste Middel

Ditt eneste middel for enhver tvist med Evercoder er å slutte å bruke Tjenestene.

12. Jurisdiksjon

Disse Vilkårene for Bruk skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Romania, uten hensyn til dets prinsipper om lover. Du samtykker uttrykkelig i at den eksklusive jurisdiksjonen for ethvert krav eller tvist i henhold til disse Vilkårene for Bruk og din bruk av Tjenestene befinner seg i domstolene i landet og fylket Cluj-Napoca, Romania, og du samtykker også i å underkaste deg den personlige jurisdiksjonen til disse domstolene med det formål å behandle slike krav eller søksmål.

13. Hele avtalen / Oversettelse / Tolkning

Disse Vilkårene for Bruk, andre Evercoder juridiske retningslinjer som lagt ut på Nettstedene, og eventuelle driftsregler for tjenestene etablert av Evercoder utgjør hele avtalen mellom Evercoder og deg angående din bruk av Tjenestene. Hvis noen bestemmelse i disse Vilkårene for Bruk skulle holdes ulovlig eller ikke kan håndheves av en domstol med jurisdiksjon, skal en slik bestemmelse endres i den grad det er nødvendig for å gjøre den gjennomførbar uten å miste sin hensikt, eller avskåret fra disse Vilkårene for Bruk hvis ingen slik endring er mulig, og de andre bestemmelsene i disse Vilkårene for Bruk skal forbli i full kraft og effekt. Seksjonsoverskriftene som brukes er kun til bekvemmelighet og skal ikke gis noen juridisk betydning.

14. Ingen Fraskrivelse

Mangel på håndhevelse vil ikke resultere i fraskrivelse av noen sikt. Ingen fraskrivelse fra noen av partene av brudd eller mislighold skal anses å være en fraskrivelse av eventuelle foregående eller påfølgende mislighold.

15. Ansvarsfraskrivelse for Garanti

Tjenestene leveres “SOM DE ER”, “MED ALLE FEIL” og “SOM TILGJENGELIG”. DU SAMTYKKER I AT DIN BRUK AV TJENESTENE SKAL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. Evercoder garanterer ikke at brukerne vil kunne få tilgang til Tjenestene til enhver tid eller steder, at Evercoder vil ha tilstrekkelig kapasitet for alle brukere, eller at Tjenestene vil være operable med utstyret ditt. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER EVERCODER, DETS LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE OG AGENTER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE garantier om salgbarhet, egnethet, kvalitet, nøyaktighet, egnethet for bestemte formål og ikke-krenkelse. EVERCODER GIR INGEN GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER OM INNHOLDET PÅ NOEN NETTSTEDER SOM ER KOBLET TIL TJENESTENE. EVERCODER GARANTERER IKKE, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAR SEG ANSVARET FOR NOE PRODUKT ELLER TJENESTER SOM LEVERES, ANNONSERES ELLER TILBYS AV EN TREDJEPART GJENNOM TJENESTENE ELLER ET LENKET NETTSTED ELLER ER OMTALT I NOEN REKLAME, OG EVERCODER VIL IKKE VÆRE EN PART TIL ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR Å OVERVÅKE ENHVER TRANSAKSJON MELLOM DEG OG NOEN TREDJEPART.

Du forstår at Evercoder bruker tredjepartsleverandører og vertspartnere til å levere nødvendig maskinvare, programvare, nettverk, lagring og relatert teknologi som kreves for å kjøre Tjenestene.

16. Ansvarsbegrensning

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL EVERCODER, DETS LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER, VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, STRAFFENDE ELLER FØLGESKADER SOM FØLGE AV EVENTUELLE

 1. FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER I TJENESTEINNHOLDET,
 2. PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM, AV NOE SLAG, SOM FØLGE AV DIN BRUK AV TJENESTENE,
 3. UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅRE SERVERE OG/ELLER ALL PERSONLIG INFORMASJON SOM ER LAGRET DER,
 4. AVBRUDD ELLER OPPHØR AV OVERFØRING TIL ELLER FRA TJENESTENE ELLER INTEROPERABILITETSPROBLEMER,
 5. EVENTUELLE FEIL, VIRUS, TROJANSKE HESTER ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GJENNOM TJENESTENE AV EN TREDJEPART,
 6. EVENTUELLE FEIL ELLER UTELATELSER I NOE INNHOLD,
 7. BRUKERINNSENDINGER ELLER ÆREKRENKENDE, STØTENDE ELLER ULOVLIG OPPFØRSEL FRA EN TREDJEPART,
 8. DIN BRUK, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, NOEN DEL AV TJENESTENE ELLER FOR TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG (INKLUDERT DINE DATA) SOM FØLGE AV DIN BRUK AV TJENESTENE, ENTEN BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT ELLER ANNEN JURIDISK TEORI, OG OM SELSKAPET ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER IKKE. DEN FOREGÅENDE ANSVARSBEGRENSNINGEN SKAL GJELDE I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET I GJELDENDE JURISDIKSJON.

Spørsmål om Vilkårene for Bruk skal sendes til support@moqups.com